(BĐT) - Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng UBND huyện Nam Đông ủy quyền như sau:

Tài sản là xe ô tô hiệu Mitsubishi, loại Pajero GLV6 mang biển số 75C-1260, 07 chổ ngồi.

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá tài sản: xe ô tô hiệu Mitsubishi, loại Pajero GLV6 mang biển số 75C-1260, 07 chổ ngồi.

•  Đặc điểm:

-  Số máy: 6G72LX-2446.

-  Số khung: RLA00V33VY-1000039.

-  Năm sản xuất: 2000.

-  Nước sản xuất: Việt Nam.

-  Đăng kí lần đầu ngày: 19/01/2007.

-  Loại xe: 07 chỗ ngồi.

•  Hiện trạng: Hiện xe hư hỏng nặng, phần máy: hộp số rơ trục hộp cơ chảy dầu, máy có tiếng kêu lạ; phần dàn lạnh bị hỏng; phần gầm hai láp trước hỏng; xe đã ngừng hoạt động từ tháng 11 năm 2017 đến nay, xét việc sửa chữa để sử dụng không hiệu quả.

•  Tỷ lệ chất lượng còn lại chung: p = 20,8%.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 69.680.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng.)

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và các lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   150.000 đồng

2. Bước giá:   3.000.000 đồng

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h00 ngày 26/04/2018 tại Văn phòng UBND huyện Nam Đông - Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h00 ngày 26/04/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 23/04/2018 cho đến 16h00 ngày 26/04/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa thiên Huế.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 27/04/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Văn phòng UBND huyện Nam Đông - Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn