(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũ Anh thông báo bán đấu giá tài sản do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị mới Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá:

- Là 01 chiếc xe ô tô chuyên dùng mang biển kiểm soát 14C-9999, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: PAJERO GL V6 V33VH, số khung: RLA00V33V31000528, số máy: 6G72QT-0872 theo Đơn đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 02/05/2018 (Có tài liệu kèm theo).

- Đặc điểm hiện trạng: Xe đã sử dụng được 15 năm, tổng km vận hành 285.780 km; đã sửa chữa, đại tu nhiều lần, thay thế nhiều thiết bị trong quá trình sử dụng; hiện đã hết khấu hao, sử dụng không hiệu quả.

- Nơi có tài sản đấu giá: nơi lưu trữ tài sản đấu giá Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá gồm: Giấy đăng ký xe ô tô số 0003294 do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh cấp cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 24/01/2003.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút hàng ngày, từ ngày 15/05/2018 đến ngày 16/05/2018, tại địa chỉ: nơi lưu trữ tài sản đấu giá Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính), từ ngày 04/05/2018 đến ngày 14/05/2018, tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: Phố Văn Lang, tổ 5 khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.500.0000 đồng (Sáu mươi triệu năm trăm nghìn đồng), đã có thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản và các chi phí khác liên quan.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và thời gian nộp:

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/bộ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng/ bộ hồ sơ);

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/người (Mười triệu đồng/người đăngký).

- Thời gian nộp từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 14/05/2018 đến ngày 16/05/2018.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút (Trong giờ hành chính) ngày 04/05/2018 đến ngày 14/05/2018, tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: Phố Văn Lang, tổ 5 khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan; không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp đủ tiền đặt trước, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu tham gia đấu giá và cam kết thực hiện đúng quy định trong Quy chế đấu giá tài sản do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh ban hành.

- Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 17/05/2018, tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: Phố Văn Lang, tổ 5 khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Quý khách có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh

Địa chỉ  : Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

ĐT  : 0203.365.9915  FAX: 0203.351.8567

Email  : vuanhauction.co@gmail.com

Website: vuanhlaw.com.vn/vuanhauctioncompany