(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ).

1. Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô thanh lý của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

STT

Loại xe

Năm SD

Số khung

Số máy

Tiền bán hồ sơ

(đồng/bộ)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tổng

149.500.000

28.000.000

1

Toyota (15 chỗ)

2000

RZH114-9006151

1RZ-2365144

100.000

38.500.000

7.000.000

2

Nissan VIP

1993

CDUY31-175884

VG30-6602663N

150.000

54.600.000

10.000.000

3

Toyota cressida

1998

RX817079095

418012422R

150.000

56.400.000

11.000.000

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 3 Trần Phú, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ),

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 28/05/2018 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 28/05 và 29/05/2018 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 30/05/2018 (Trong giờ hành chính) làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 9h00’ ngày 31/05/2018 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank – chi nhánh Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp và Công sản – Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.