(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá tài sản BTC thông báo bán đấu giá tài  sản do BIDV Hai Bà Trưng ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty CP Bán đấu giá tài sản BTC.

VPGD: Tầng 7, số 16 Nguyễn Thị Định, Hà Nội.

Đơn vị yêu cầu: BIDV Hai Bà Trưng.

Địa chỉ: Tầng 9, tòa VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Tên tài sản: 03 xe ô tô Transinco 1.5 (BKS: 30Z-7033; 30Z-7312; 30Z-7592).

Giá khởi điểm: 505.085.357 đồng/ xe.

Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng /xe.       

Bước giá: 5.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ bộ/ xe.

Thời gian:

- Mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ 09h00, ngày 13/4/2018 đến 16h30, ngày 26/4/2018.

- Xem tài sản: Từ 09h00, ngày 24/4/2018 đến 16h30, ngày 26/4/2018.

- Nộp tiền đặt trước: Từ 09h00, ngày 23/4/2018 đến 16h30, ngày 26/4/2018.

- Tổ chức đấu giá: 09h30, ngày 03/5/2018.

Địa điểm:

- Xem tài sản: Bến xe Miền Đông – 292 Định Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM.

- Mua hồ sơ: Tầng 7, 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Tổ chức đấu giá: BIDV Hai Bà Trưng – Tầng 9, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.