(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Đài phát thanh truyền hình Gia Lai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Đài phát thanh truyền hình Gia Lai. Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, Thành phố Pleiku, Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda 323 sản xuất năm 1996.

Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 15.000.000 đồng (Bằng chữ : Mười lăm triệu đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 06/03/2018 và ngày 07/03/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại kho của Đài phát thanh truyền hình Gia Lai.

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/02/2018 đến 17 giờ 00’ ngày 14/03/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 07 giờ đến 17 giờ 00 phút, ngày 14/03/2018 (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17/03/2018.

Địa điểm đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Số 239A Duy Tân, P. Diên Hông, TP. Pleiku, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán, nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.