(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền hồ sơ:

- 01 xe ô tô Toyota, loại xe ô tô con, Model: Land Cruiser VX, xuất xứ Nhật Bản, năm sản suất 2015 màu đen, BKS: 48A – 002.58 đã qua sử dụng, số máy: 1UR0497697, số khung: JTMHX05J805056173, Số người ngồi cho phép: 08 chỗ. Hiện trạng: xe đã qua sử dụng, xe vẫn hoạt động bình thường, các thông số kỹ thuật vẫn đảm bảo, bốn lốp hơi mòn dàn lạnh tốt, yên và nệm xe còn tốt.

Giá khởi điểm: 2.462.870.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

  - 01 Toyota, loại xe ô tô con, Model: Land Cruiser VX URJ202LGNTEK, xuất xứ Nhật Bản, năm sản suất 2016, màu trắng, BKS: 48A – 002.50 đã qua sử dụng, số máy: 1UR0620878, số khung: JTMHX05J904130500, Số người ngồi cho phép: 08 chỗ. Hiện trạng: xe đã qua sử dụng, xe hoạt động tốt, các thông số kỹ thuật đảm bảo.

Giá khởi điểm: 3.570.300.000 đồng (Ba tỷ năm trăm bảy mươi triệu ba trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 06/4/2018 tại nơi có tài sản.

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

4.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 06/4/2018.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 06/4/2018.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

+ Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 26/3/2018 đến ngày 06/4/2018 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 1000007056396915 tại ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil từ ngày 03/4/2018 đến hết ngày 06/4/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10/4/2018.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông để cá nhân, tổ chức được biết./.