(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài  sản do Công an huyện Đức Phổ ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Đức Phổ; địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng, nguyên lô tài sản, gồm: 21 xe mô tô, xe máy đăng ký lại là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Công an huyện Đức Phổ chuyển giao đấu giá theo quy định, cụ thể:

Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước của từng lô tài sản đưa ra đấu giá

TTT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Nguyên hiện trạng, nguyên lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm:21 xe mô tô, xe máy đăng ký lại.

40.300.000

100.000

8.000.000

Thời gian, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày 11/4/2018 đến ngày 23/4/2018 (giờ hành chính) tại kho của Công an huyện Đức Phổ; địa chỉ cơ quan: Thị Trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia dấu giá, bản sao Giấy CMND, Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/4/2018 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết trực tiếp liên hệ đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.