(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính huyện Krông Năng như sau:
Đấu giá xe chuyên dùng chở rác tại Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá xe chuyên dùng chở rác tại Đắk Lắk ảnh 2
Đấu giá xe chuyên dùng chở rác tại Đắk Lắk ảnh 3