(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn ủy quyền như sau:

Đấu giá vật tư thu hồi, thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất: 02 mái che nhà lồng chợ xã và nhà tập thể giáo viên Trường trung học cơ sở Tích Thiện, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 54.256.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/4/2018 đến ngày 04/5/2018, tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/4/2018 đến ngày 04/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/4/2018 đến ngày 04/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (từ ngày 02/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/5/20180).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/5/2018, tại Hội trường Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Ôn (Đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3770305.