Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tài sản: Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 01, 02/2017 - Lô 3 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH.

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- Hạng mục 4, đợt 01/2017 (131 danh mục cáp điện, VTTB khác): 4.845.000.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

- Hạng mục 2, đợt 02/2017 (203 danh mục MBT, VTTB khác): 2.454.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi bốn triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bộ sao y các loại giấy tờ sau:

- Đối với HM4, Đ01/2017: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đối với HM2, Đ02/2017: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH); Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo quy định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 10/03/2017 đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/03/2017.

Tiền đặt trước gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày: 14/3/2017.

- Lúc 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 10 phút khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư vận tải Điện lực TP.HCM, địa chỉ A7/II – A12/II, A18/II – A23/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM, xem tài sản: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: từ ngày 10/03/2017 đến 11 giờ 00 phút ngày 17/3/2017. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 21/3/2017.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá  tài sản Việt Pháp (Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 38382507.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.