(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ (Công ty AAPC) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Quyền sử dụng 160 m2 đất ở nông thôn tại địa chỉ: Khu Xóm Thành, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và tài sản gắn liền với QSD đất là 01 nhà xây 03 tầng khung cứng BTCT, diện tích xây dựng 360 m2 (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

1. Giá khởi điểm: 1.058.000.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 02/5/2018 tại Công ty AAPC và Agribank huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Hai ngày liên lục: Ngày 27/4/2018 và 02/5/2018 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ tài sản đấu giá.

5. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/4/2018 và 02/5/2018 (trong giờ hành chính) nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2700 20100 6642, mở tại AGRIBANK – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Ngày 27/4/2018 và 02/5/2018 (trong giờ hành chính) tại Agribank huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp Agribank huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 9h00, ngày 04/5/2018 tại Agribank huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty AAPC - Số 36, Tổ 16C, Khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì. Điện thoại: 02103.842.215;

- Agribank huyện Lâm Thao, Phú Thọ - Thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ.