(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk ảnh 1
 
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk ảnh 2
 
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk ảnh 3
 
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk ảnh 4