Đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất diện tích 3201,1m2, thuộc các thửa số 349, 350, 352, tờ bản đồ số 6, tại ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

-Hẻm rộng 05m, cách đường Đặng Thúc Vịnh 700m. Mục đích sử dụng đất: nông nghiệp; thời hạn sử dụng đến 28/4/2045. Công trình xây dựng trên đất: tường rào cao 02m bao quanh khu đất, có dây kẽm gai, trụ cột bằng bê tông để xác định ranh giới khu đất. 

-DTKV đất: 3201,1m2. Trong đó: 

+Thửa 349: diện tích 983m2; + Thửa 350: diện tích 1127,6m2; + Thửa 352: diện tích 1089,9m2 

-Giá khởi điểm đấu giá: 2.400.755.386 đồng. 

 Hạn chót đăng ký : 11 giờ 00 ngày 25/01/2016. Bán đấu giá: ngày 04/02/2016.

Thông tin chi tiết

Chuyên đề