(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Châu Đốc, An Giang ảnh 1