(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ảnh 2