(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tư vấn Hải Phòng thông báo bán đấu giá 04 tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An ủy quyền như sau:

1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, diện tích 452 m2; thuộc thửa đất số 1137; tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ: Xã Tràng Cát, huyện An Hải (nay là phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Giá khởi điểm: 1.060.000.000 đ (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 200.000.000 đ.

2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, diện tích 448 m2; thuộc thửa đất số 1113; tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ: Xã Tràng Cát, huyện An Hải (nay là phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Giá khởi điểm: 1.520.000.000đ (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 300.000.000 đ.

3. Tài sản 03:  Quyền sử dụng đất, diện tích 302,5 m2; thuộc thửa đất số 136B; tờ bản đồ số 35 tại địa chỉ: Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Giá khởi điểm: 818.000.000 đ (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 150.000.000 đ.

4. Tài sản 04: Quyền sử dụng đất, diện tích 688 m2; thuộc thửa đất số 130A; tờ bản đồ số 35 tại địa chỉ: Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Giá khởi điểm: 738.000.000 đ (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 100.000.000 đ.

+ Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An. Địa chỉ: Khu 5 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

+ Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/5/2018 đến hết ngày 04/6/2018 tại Trụ sở Công ty (trong giờ hành chính).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 04/6/2018 (trong giờ hành chính).

+ Thời gian xem tài sản: Ngày 23/5 và 24/5/2018 (trong giờ hành chính).

+ Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định.

+ Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30, ngày 07/6/2018 tại Trụ sở Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tư vấn Hải Phòng. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3732779 - 3822476 - 0913246042.