(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất ở tại thôn Hậu Xá, xã Phương Tú và Ao Sau Làng, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Cụ thể như sau:

1. Thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa:

- Giá khởi điểm: 2.700.000 đồng/ m2 (Hai triệu, bảy trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Tiền đặt trước là: 30.000.000 đồng/ thửa đất (Ba mươi triệu đồng trên một thửa đất).

2. Ao Sau Làng, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa:

+ Giá khởi điểm Khu I: 5.500.000 đồng/ m2 (Năm triệu năm trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ thửa đất (Năm mươi triệu đồng trên một thửa đất).

+ Giá khởi điểm Khu II: 6.500.000 đồng/ m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/ thửa đất (Bảy mươi triệu đồng trên một thửa đất).

- Phí tham gia đấu giá: Khu I và xã Phương Tú là 200.000 đồng/ thửa đất (Hai trăm nghìn đồng trên một thửa); Khu II là 500.000 đồng/ thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

Các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tìm hiểu thông tin Hồ sơ mời đấu giá tại Trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội, Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa, UBND các xã nơi có đất đấu giá, Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt, in tải miễn phí tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Ứng Hòa (https://unghoa.hanoi.gov.vn).

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phí tham gia đấu giá từ ngày 05/4/2017 đến ngày 28/4/2017.

- Việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đồng thời nộp phí tham gia đấu giá thông qua các hình thức: Nộp trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính, trừ ngày Lễ,  Thứ 7 và Chủ nhật); Gửi bằng thư bảo đảm bản sao chứng từ xác định khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian quy định (đối với trường hợp chuyển khoản qua Ngân hàng vào tài khoản của Chi nhánh PTQĐ Ứng Hòa).

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước từ ngày 25/4/2017 đến ngày 28/4/2017.

- Việc nộp khoản tiền mặt đặt trước được thực hiện thông qua các hình thức: Nộp trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính, trừ ngày Lễ, Thứ 7 và Chủ nhật); Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh PTQĐ Ứng Hòa (đồng thời gửi bằng thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp bản sao chứng từ xác định khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp trong khoảng thời gian quy định).

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Vào hồi 8h30, ngày 05/5/2017 (Thứ 6). Khách hàng tham gia đấu giá đến trước thời gian tổ chức mở phiên đấu giá 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Tại Hội trường lớn - UBND huyện Ứng Hòa.

- Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa. Địa chỉ: 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa; Tài khoản số: 2207201009362  Ngân hàng NT&PTNT huyện Ứng Hòa và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt, địa chỉ: Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Điện thoại: 043.2474276. Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa. Điện thoại: 043.3980886.