(BĐT) - Công ty CP tư vấn đấu thầu và đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng giao dịch Chân Mộng - Ngân hàng N0&PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu và đấu giá Việt Nam. Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, Phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng giao dịch Chân Mộng - Ngân hàng N0&PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Đ/c: Thôn 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

1/ Tài sản bán đấu giá:

1.1 Tài sản thứ nhất:

* Quyền sử dụng đất: Theo giấy chứng nhận QSD đất số: AN095405, thuộc thửa đất số : 110; tờ bản đồ số : 06. Diện tích sử dụng: 90,0 m2 . Do UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 01/10/2009 cho Bà Khúc Thị Hà và Ông Tống Ngọc Sơn. Tại địa chỉ: Khu 3, xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở ; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

* Giá khởi điểm của tài sản: 162.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn)./.

- Tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm của tài sản; Phí tham dự đấu giá: 200.000đ/hồ sơ.

1.2 Tài sản thứ hai:

* Quyền sử dụng đất: Theo giấy chứng nhận QSD đất số: BB131261, thuộc thửa đất số : 254; tờ bản đồ số : 33. Diện tích sử dụng: 150,0 m2 ( Trong đó: đất ở 100m2 , đất LNK: 50m2 ); Do UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 11/03/2010 cho Bà Khúc Thị Hà và Ông Tống Ngọc Sơn. Tại địa chỉ: Khu 4, xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Mục đích sử dụng đất: Đất ở + Đất LNK; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

* Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất :

- 01(Một) Ngôi nhà xây 02 tầng, diện tích 160m2, cùng toàn bộ công trình phụ trợ kèm theo.

* Giá khởi điểm của tài sản: 441.860.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)./.

- Tiền đặt trước bằng 10% giá trị tài sản; Phí tham dự đấu giá: 200.000đ/hồ sơ.

1.3 Lưu ý: Giá khởi điểm của 02 tài sản trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí để chuyển quyền sở hữu theo quy định. Mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chịu.

2/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm.

3/ Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ 00 ngày 05/03/2018 đến 16 giờ 00 ngày 16/03/2018 (trong giờ hành chính). Tại nơi có tài sản bán đấu giá: Khu 3 và Khu 4, xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

4/ Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá từ ngày 06/03/2018 đến ngày 09/03/2018 (trong giờ hành chính). Tại trụ sở Công ty.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục tham dự đấu giá: Từ 8h00 ngày 06/03/2018 đến 16h00 ngày 21/03/2018 ( trong giờ hành chính). Tại: Công ty CP tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam; Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, Phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện: Cá nhân, tổ chức đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ khoản tiền đặt trước và hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định và không thuộc những trường hợp theo khoản 4, Điều 38 Luật bán đấu giá tài sản.

- Cách thức: Đăng ký và làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở công ty.

5/ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/03/2018 đến 22/03/2018 (Trong giờ hành chính) bằng hình thức nộp tiền mặt vào tài khoản của Cty. Số TK 2700201006216; Mở tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6/Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến lúc 08h30 ngày 24 tháng 03 năm 2018. Tại: PGD Chân Mộng – Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh huyện Đoan Hùng; Đ/c: Thôn 3, xã Chân Mộng, H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

• Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Công ty Cổ phần tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam:

+ Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong, P.Dữu Lâu, TP Việt Trì, T. Phú Thọ/ ĐT: 0931.678.638.

* PGD Chân Mộng Agribank Chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ; ĐT: 02103835.011.