(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên ủy quyền như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 695,2m2, thửa số 371, tờ bản đồ số 01; tọa lạc: Khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 2.108.959.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 211.000.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, Bản sao hộ khẩu, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 12/6/2018 (thứ ba), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 15/6/2018 (thứ sáu), tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.