(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TPHCM thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

QSD 26.767,3m2 đất lúa, thuộc thửa số 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 146, 147, 148, 149, 150 và 180 tờ bản đồ số 64 (theo tài liệu đo năm 2003), xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

-DT đất: 26.767,3m2 (theo giấy CN 27.732m2). Mục đích SD: đất lúa. Thời hạn SD: đến năm 2017 và 2022

-Giá khởi điểm: 1.595.901.220 đồng

Hạn chót đăng ký : 11 giờ 00 ngày 10/4/2017. Bán đấu giá: ngày 21/4/2017.