(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài  sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn; địa chỉ: Số 250 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 29 lô đất tại Khu dân cư Vùng Am, xóm 5, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

TT
KH lô đất
Diện tích
(m 2)
Giá khởi điểm
(đồng/lô)
Tiền hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)
Tiền đặt trước (đồng)
Bước giá (đồng)

I

Khu B1

01

Lô số 1

155,65

423.176.000

200.000

84.000.000

5.000.000

02

Lô số 2

126,79

328.297.000

200.000

65.000.000

5.000.000

03

Lô số 3

127,42

329.929.000

200.000

65.000.000

5.000.000

04

Lô số 4

128,04

331.534.000

200.000

65.000.000

5.000.000

05

Lô số 5

128,66

333.139.000

200.000

65.000.000

5.000.000

06

Lô số 6

129,29

334.771.000

200.000

65.000.000

5.000.000

07

Lô số 7

129,91

336.376.000

200.000

65.000.000

5.000.000

08

Lô số 8

130,53

337.981.000

200.000

65.000.000

5.000.000

09

Lô số 9

172,12

467.954.000

200.000

93.000.000

5.000.000

II

Khu B2

10

Lô số 10

150,65

312.117.000

200.000

60.000.000

5.000.000

11

Lô số 11

115,00

238.257.000

200.000

45.000.000

5.000.000

12

Lô số 12

115,00

238.257.000

200.000

45.000.000

5.000.000

13

Lô số 13

115,00

238.257.000

200.000

45.000.000

5.000.000

14

Lô số 14

115,00

238.257.000

200.000

45.000.000

5.000.000

15

Lô số 15

115,00

238.257.000

200.000

45.000.000

5.000.000

16

Lô số 16

115,00

238.257.000

200.000

45.000.000

5.000.000

17

Lô số 17

177,71

386.589.000

200.000

77.000.000

5.000.000

III

Khu B3

18

Lô số 18

153,53

333.988.000

200.000

65.000.000

5.000.000

19

Lô số 19

124,71

258.374.000

200.000

50.000.000

5.000.000

20

Lô số 20

123,21

255.266.000

200.000

50.000.000

5.000.000

21

Lô số 21

121,71

252.159.000

200.000

50.000.000

5.000.000

22

Lô số 22

120,18

248.989.000

200.000

45.000.000

5.000.000

23

Lô số 23

118,68

245.881.000

200.000

45.000.000

5.000.000

24

Lô số 24

146,60

303.726.000

200.000

60.000.000

5.000.000

IV

Khu B4

25

Lô số 25

120,55

249.755.000

200.000

45.000.000

5.000.000

26

Lô số 26

109,95

227.794.000

200.000

45.000.000

5.000.000

27

Lô số 27

109,95

227.794.000

200.000

45.000.000

5.000.000

28

Lô số 28

130,13

283.084.000

200.000

50.000.000

5.000.000

V

Khu B5

29

Lô số 29

100,71

188.529.000

100.000

37.000.000

5.000.000

Tổng cộng

3.726,68

8.426.744.000

Giá trúng đấu giá của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Khu dân cư Vùng Am, xóm 5, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018 (trong giờ hành chính).

3.2. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn: Từ ngày 09/4/2018 đến 11 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

4.1. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm:Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018 (trong giờ hành chính).

- TạiTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn:Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018 (trong giờ hành chính).

4.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

4.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; bản sao Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; giấy ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/4/2018 tại UBND xã Bình Dương.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.