(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Lão, Hải Phòng ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Lão, Hải Phòng ảnh 2