(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất giao UBND huyện Ba Tơ tổ chức đấu giá quyền khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi cát sông Liên, thôn Làng Teng, xã Ba Thành và bãi cát sông Tô, tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ trên địa bàn huyện này.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng giữa các nhà đầu tư.

Trước khi tổ chức đấu giá quyền khai thác các bãi cát nêu trên, UBND huyện Ba Tơ phải thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện theo quy định (có Giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ, địa chất thăm dò) để đo đạc, khoanh định chuẩn xác diện tích, trữ lượng mỏ khoáng sản để làm cơ sở tổ chức đấu giá.

UBND huyện Ba Tơ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, các công trình xây dựng gần khu vực khai thác.