(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương vừa thông báo bán đấu giá tài sản là nhượng quyền khai thác mủ trên vườn cây năng suất thấp; vườn cây thanh lý để thực hiện Dự án Nông nghiệp công nghệ cao và khu công nghiệp; vườn cây thanh lý tái canh năm 2023 tại nông trường Minh Hòa, An Lập, Đoàn Văn Tiến, Trần Văn Lưu và Long Tân. Đây là tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được nhượng bán quyền khai thác thông qua đấu giá.
Cạo mủ cao su trên Nông trường Đoàn Văn Tiến (ảnh internet)

Cạo mủ cao su trên Nông trường Đoàn Văn Tiến (ảnh internet)

Quyền khai thác mủ trên vườn cây năng suất thấp; vườn cây thanh lý để thực hiện Dự án Nông nghiệp công nghệ cao và khu công nghiệp; vườn cây thanh lý tái canh năm 2023 tại Nông trường Minh Hòa, An Lập, Đoàn Văn Tiến, Trần Văn Lưu và Long Tân có tổng diện tích bán đấu giá là 638,36 ha.

Trong đó, gói tài sản số 1 là quyền khai thác tại nông trường Minh Hòa có thời gian nhượng quyền khai thác đến ngày 31/12/2021; gói tài sản số 2 - 7 tại nông trường An Lập, Đoàn Văn Tiến, Trần Văn Lưu có thời gian nhượng quyền khai thác đến ngày 31/12/2022; gói tài sản số 8 - 9 tại nông trường Long Tân có thời gian nhượng quyền khai thác đến ngày 31/12/2023.

Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 21,799 tỷ đồng. Tài sản được bán theo từng gói; người mua có thể mua 1 (một) gói hoặc nhiều gói tùy nhu cầu. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (10%) và không bao gồm các chi phí liên quan đến việc xem tài sản, giao nhận vườn cây, thuế phí khác (nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Người trúng đấu giá phải cam kết bán mủ nước lại cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với số lượng ít nhất (tối thiểu) từ 60% sản lượng theo gói đấu giá trở lên và đơn giá thu mua, chất lượng mủ theo Quy chế mua mủ tiểu điền của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Người trúng đấu giá phải nộp cho Công ty một khoản tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trúng đấu giá bằng 5% giá trị trúng đấu giá (bao gồm cả thuế VAT), đây là số tiền bảo đảm cho các tài sản của Công ty và việc chấp hành thực hiện hợp đồng của người trúng đấu giá. Sau khi hết hạn hợp đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng sẽ hoàn trả lại số tiền này cho người trúng đấu giá (nếu người trúng đấu giá không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng).

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá vào ngày 14/6/2021 tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).