(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh An Giang thông báo bán đấu giá 5 tài sản là quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại tỉnh Đồng Tháp. Tổng giá khởi điểm của 6 tài sản này là 25,2 tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Cụ thể, 3 tài sản đấu giá tại ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc), tỉnh Đồng Tháp gồm: quyền sử dụng đất trồng lúa diện tích là 896,4m2, thuộc thửa đất số 417; quyền sử dụng đất diện tích là 824,3m2 thuộc thửa đất số 431; quyền sử dụng đất diện tích là 786,0m2 thuộc thửa đất số 432.

Tại ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc), tỉnh Đồng Tháp, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất diện tích là 1611,6m2 thuộc thửa đất số 122; quyền sử dụng đất diện tích là 300,0m2 thuộc thửa đất số 416.

Tài sản còn lại là công trình xây dựng trên đất tại xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc), tỉnh Đồng Tháp.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 1/7/2021. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là ngày 28 - 30/6/2021.