(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Đấu giá gỗ Hương tại Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá gỗ Hương tại Đắk Lắk ảnh 2