(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai đang phối hợp để bán đấu giá quyền sử dụng đất 55.459,3 m2 tại phường Bắc Lệnh và phường Bình Minh, TP. Lào Cai. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là hơn 400 tỷ đồng.

Tài sản bán đấu giá là sử dụng đất 55.459,30 m2 tại mặt bằng các lô NV1, NV2, LK1, LK2 (khu vực đường B6 kéo dài); mặt bằng các lô LK2, LK4 (đường B10); mặt bằng các lô LK3, LK5 (đường TT12) thuộc phường Bắc Lệnh và phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích đất này được quy hoạch để xây dựng dự án đầu tư nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12.

Hồ sơ tham gia đấu giá đất được phát hành từ ngày 25/10 - 22/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Thời gian xem tài sản là từ ngày 1 - 3/11/2021. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư sẽ được thẩm định, đánh giá năng lực trước khi tham gia đấu giá tài sản nêu trên. Thời gian trả kết quả sơ tuyển lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá là ngày 17/11/2021.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 409,048 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, dự kiến diễn ra ngày 25/11/2021.

Trước đó, theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt quy mô đầu tư Dự án bao gồm đầu tư 301 căn nhà ở liền kề. Trong đó, tại khu vực đường B6 kéo dài xây dựng 119 căn; tại đường B10 xây dựng 92 căn; tại đường TT12 xây dựng 90 căn.

Phương án đấu giá nêu rõ, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án được giữ ổn định đến hết ngày 31/12/2021, hết thời hạn trên phải xác định lại giá đất theo quy định.