(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu Quán Đồng, thôn Đề Thám, xã Văn Nhân; khu ao Vài 3, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

- Khu Quán Đồng, thôn Đề Thám, xã Văn Nhân:

+ Giá khởi điểm: 3.800.000 đồng/ m2;

+ Phí hồ sơ: 200.000 đồng/ thửa;

+ Tiền đặt trước: 61.000.000 đồng/ thửa.

- Khu ao Vài 3, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên:

+ Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/ m2;

+ Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ thửa;

+ Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/ thửa.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/4/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/5/2018 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ Lễ 25,28,29,30/4 và ngày 01/5) tại Trụ sở Ban Tiếp công dân - UBND huyện Phú Xuyên, địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên; Văn phòng giao dịch Công ty CP Bán đấu giá Đông Á, P612, N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/5/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/5/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian kiểm tra thực địa: Khách hàng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 02/5/2018 và 03/5/2018 (buổi chiều từ 15h00 - 17h00).

- Thời gian dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2018 (thứ Bẩy).

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên.

- Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên.

Điện thoại liên hệ: 0948.612.662.