Đấu giá đất xây nhà liền kề tại Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm Tài nguyên và Môi Trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với khu đất Tinh dầu, Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Diện tích khu đất đấu giá để xây dựng nhà ở liền kề là 2.258,2 m2. Khu đất chưa có hạ tầng kỹ thuật. Tài sản trên đất gồm: nhà 2 tầng trung tâm thương mại; nhà thường trực trung tâm thương mại; nhà làm việc cấp IV; nhà kho số 2; nhà bếp, vệ sinh, sân kho; tường rào, cống thoát nước nhà 2 tầng; tường rào, cổng phụ; nhà văn phòng kho.

Mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng để hình thành khu dân cư mới có hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại; kêu gọi và huy động nguồn vốn làm tăng giá trị khu đất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở, góp phần vào chương trình phát triển nhà ở của thành phố Lạng Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá toàn bộ khu đất theo quy hoạch được phê duyệt. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất do tổ chức trúng đấu giá xây dựng được sử dụng ổn định lâu dài.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 35,784 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là 34,552 tỷ đồng; giá trị tài sản gắn liền với đất là 1,231 tỷ đồng.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng về tài chính.

Đối tượng được tham gia đấu giá phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai. Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 14 - 27/3/2023. Thời gian xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá vào ngày 29/3/2023.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, mở và công bố kết quả công khai. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 30/3/2023.

Chuyên đề