Đấu giá đất tại Hưng Yên, giá khởi điểm 38 triệu đồng/m2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Việt đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 13 suất đất cho Nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất đấu giá có diện tích từ 85 - 95 m2/lô; đơn giá khởi điểm là 38 triệu đồng/m2 đất. Giá của mỗi lô đất dao động từ 3,23 - 3,61 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 44,574 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 27/11/2022.

Chuyên đề