Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh tại chung cư Hà Nội: Triển khai chậm, thu không đủ chi

(BĐT) - Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có 184 chung cư tái định cư đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nhà ở đang tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong đó có việc đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ triển khai chậm và hiệu quả mang lại thấp.
Trên địa bàn Hà Nội, có 184 nhà chung cư tái định cư đủ điều kiện đã được đưa vào sử dụng
Trên địa bàn Hà Nội, có 184 nhà chung cư tái định cư đủ điều kiện đã được đưa vào sử dụng

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, trước và sau khi có Luật Nhà ở, trên địa bàn Hà Nội có 229 nhà chung cư tái định cư, trong đó 27 dự án (45 nhà chung cư) đang triển khai xây dựng chưa đi vào sử dụng và 184 nhà chung cư đủ điều kiện đã được đưa vào sử dụng.

Trong số 184 nhà chung cư tái định cư nêu trên, có 172 nhà chung cư tái định cư toàn bộ và 12 nhà chung cư thương mại có căn hộ tái định cư xen lẫn căn hộ thương mại.

Liên quan đến công tác quản lý, vận hành 172 nhà chung cư tái định cư toàn bộ, UBND Thành phố đã giao 3 đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (quản lý, vận hành 136 nhà chung cư); Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (quản lý, vận hành 20 nhà chung cư); Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở (quản lý, vận hành 16 nhà chung cư).

Sau khi đấu giá, trong tổng diện tích 81.317,57 m2 kinh doanh dịch vụ, có 85 đơn vị thuê có thu tiền thuê nhà; 44 đơn vị thuê không thu tiền; 6 đơn vị được UBND Thành phố giao tài sản công hoặc cho phép bán; 12 đơn vị, cá nhân đang sử dụng không hợp pháp tại 12 địa điểm.
Theo tính toán, hiện có 81.317,57 m2 diện tích kinh doanh dịch vụ đang được 3 đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư. Phần diện tích kinh doanh dịch vụ này là phần diện tích còn lại bên trong các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố, sau khi đã trừ đi phần diện tích dành cho mục đích: phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo vệ hệ thống thiết bị kỹ thuật của tòa nhà và phục vụ công cộng (diện tích để sinh hoạt cộng đồng dân cư, diện tích để phương tiện giao thông của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong tòa nhà). Phần diện tích này được tổ chức đấu giá công khai.

Về thực trạng diện tích kinh doanh dịch vụ, UBND Thành phố cho biết, ngày 20/11/2012, Thành phố đã ban hành Quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố (Quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ). Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội là đơn vị duy nhất được giao thực hiện đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ.

Từ tháng 6/2013 đến nay, Công ty đã tổ chức được 6 phiên đấu giá quyền thuê với tổng số 24 địa điểm. Kết quả cho thấy, có 8 điểm đấu giá thành công nhưng chỉ có 6 điểm bàn giao được diện tích trúng đấu giá; còn lại 1 điểm người trúng đấu giá trả lại diện tích, 1 điểm chưa bàn giao được vì bị chiếm dụng (chung cư 5B Lê Đức Thọ, đại diện Ban Quản trị chiếm dụng). Còn lại 16 điểm đấu giá không thành công.

Sau khi đấu giá, trong tổng diện tích 81.317,57 m2 kinh doanh dịch vụ, có 85 đơn vị thuê có thu tiền thuê nhà; 44 đơn vị thuê không thu tiền; 6 đơn vị được UBND Thành phố giao tài sản công hoặc cho phép bán; 12 đơn vị, cá nhân đang sử dụng không hợp pháp tại 12 địa điểm; còn khoảng 1.524,44 m2 bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng và 18.869,7 m2 còn trống.

UBND Thành phố cho biết, 16 địa điểm đấu giá không thành công do không có người nộp hồ sơ vì theo đánh giá của khác hàng, vị trí cho thuê không thuận lợi cho việc kinh doanh và giá sàn xây dựng cao.

Với việc triển khai chậm phần đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ nên toàn bộ nguồn thu thực tế từ hoạt động này không đủ chi theo quy định.

Do đó, TP. Hà Nội đang phải sửa đổi Quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ được ban hành từ ngày 20/11/2012. Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này, đang gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND Thành phố ban hành.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư