(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su 30-4 ủy quyền như sau:
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 2