(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 2
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 3