(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do BIDV Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Đấu giá các loại máy móc thiết bị, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá các loại máy móc thiết bị, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá các loại máy móc thiết bị, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 3
Đấu giá các loại máy móc thiết bị, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 4