Đấu giá 72 lô đất khu dân cư tại Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc và UBND TP. Sông Công (Thái Nguyên) phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Hạ tầng khu dân cư Vũ Xuân, phường Châu Sơn và Dự án Hạ tầng khu dân cư xã Bá Xuyên, TP. Sông Công.

Cụ thể, tại Dự án Hạ tầng khu dân cư Vũ Xuân có 32 lô đất bán đấu giá, diện tích mỗi lô đất từ 87,5 - 200 m2. Đơn giá khởi điểm từ 7,53 - 9,7 triệu đồng/m2.

Tại Dự án Hạ tầng khu dân cư xã Bá Xuyên có 40 lô đất bán đấu giá, diện tích mỗi lô đất từ 195 - 200 m2. Đơn giá khởi điểm từ 8,55 - 22 triệu đồng/m2.

Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 149,2 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tới ngày 6/7/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; thời gian tổ chức vào ngày 9/7/2022 tại Nhà Văn hóa, Thể thao Sông Công.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư