Đấu giá 63 thửa đất ở dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mù Cang Chải phối hợp cùng với Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung - Chi nhánh Yên Bái tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 63 thửa đất ở còn lại thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái .

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 85,8 - 126,1 m2/lô; tổng diện tích đất đấu giá là 6.865,4m2. Đơn giá khởi điểm đấu giá là 4,71 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá đối với 63 thửa đất là 32,544 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, trả giá một vòng theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 12 - 30/6/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung - Chi nhánh Yên Bái hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mù Cang Chải. Sau khi đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, khách hàng sẽ được phát phiếu trả giá và phong bì đựng phiếu trả giá theo mẫu của Chi nhánh Yên Bái.

Khách hàng nộp phiếu trả giá trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung - Chi nhánh Yên Bái. Hạn cuối cùng nộp phiếu trả giá 16h00 ngày 30/6/2023.

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và pháp luật có liên quan, đã đi xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Quang Chung - Chi nhánh Yên Bái theo quy định.

Chuyên đề