Đấu giá 48 thửa đất tại Trung tâm hành chính TP. Đồng Xoài (Bình Phước)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đang thông báo đấu giá 48 thửa đất tại Trung tâm hành chính TP. Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

48 thửa đất đấu giá gồm: 19 lô đất có diện tích từ 300 - 367m2/lô nằm tại vị trí Cụm N4-3 đường số 4 có tổng diện tích 5.839,7 m2; 14 lô đất có diện tích 244,9 - 299,4m2/lô nằm tại vị trí Cụm N4-4 đường số 4 có tổng diện tích 4.066,5 m2; 7 lô đất tại Cụm N4-5 có diện tích từ 137,5 - 138m2/lô, tổng diện tích là 964,2 m2; 8 lô đất tại Cụm L1-1 có diện tích từ 145,5 - 159,7m2/lô, tổng diện tích là 1.192,6m2.

Tổng diện tích của 48 thửa đất đấu giá là 12.063 m2; tổng giá khởi điểm là 82,093 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức riêng lẻ từng lô, theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Mục đích sử dụng các lô đất là đất ở đô thị. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán, tiếp nhận và bỏ phiếu trả giá từ ngày 30/1/2023 đến ngày 21/2/2023. Thời gian công bố giá vào ngày 24/2/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Chuyên đề