Đấu giá 44 lô đất Dự án Khu dân cư số 2 đường Việt Bắc (Thái Nguyên)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 8/12 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 44 lô đất tại Dự án Khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tài sản do UBND thành phố Thái Nguyên ủy quyền. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 192,456 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu đất được bán đấu giá với mục tiêu khai thác quỹ đất ở đô thị theo quy hoạch được duyệt, thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước. Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Các lô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 140 m2 đến 532,5m2/lô. Giá khởi điểm từ 11 triệu đồng đến 18,15 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm mỗi lô đất là 1,54 tỷ đồng đến 9,664 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của 44 lô đất là 192,456 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 38,491 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 5/12/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc.

Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Một hộ gia đình chỉ được cử mở thành viên tham gia đấu giá, trong một lô đất không được cử 2 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức vào sáng ngày 8/12/2023 tại Hội trường UBND phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên đề