Đấu giá 36 lô đất Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1) tại Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất ở tại dự án Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tài sản đang thuộc quyền quản lý của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các lô đất đấu giá có diện tích chủ yếu là 150m2/lô. Một số lô đất có diện tích lớn hơn như 137,5m2 - 162,5m2 – 230,86m2 – 295,1m2. Tổng diện tích của 36 lô đất đấu giá là 5.175,96 m2. Giá khởi điểm của các lô đất đấu giá từ 975 triệu đồng/lô đến 4.149,5 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 54,208 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá có thể xem thực tế và thực địa các lô đất từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 13/3/2023 tại 36 lô đất ở thuộc Dự án Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người tham gia đấu giá tài sản không xem thực tế, thực địa, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản mà vẫn đăng ký mua hồ sơ, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 14/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá từ ngày 14/3 – 15/3/2023.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào ngày 17/3/2023.

Chuyên đề