(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với quyền sử dụng 30 lô đất ở tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng giá khởi điểm của 30 lô đất là 67,619 tỷ đồng.

30 lô đất ở có địa chỉ tại Khu dân cư Thượng Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 3.060,5 m2. Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm/lô đất giao động từ 1,422 - 5,75 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 250 - 350 triệu đồng/hồ sơ/lô đất. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 15 - 28/7/2021.

Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, trả giá cho từng lô đất. Thời gian dự kiến tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 1/8/2021 tại Nhà thi đấu huyện ủy Việt Yên, Bắc Giang.

Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group cho biết, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 UBND tỉnh Bắc Giang, tổ chức đấu giá có thể lùi thời gian đấu giá vào thời điểm thích hợp để phòng ngừa, hạn chế tối đa việc lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.