• Đấu giá 30 lô đất ở tại Bắc Giang

    16/07/2021 11:41

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với quyền sử dụng 30 lô đất ở tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng giá khởi điểm của 30 lô đất là 67,619 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư