(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA dự kiến sẽ bán đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất ở tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 6 - 26/8/2021 tại Vùng Cửa Nẻo, xóm Liên Sơn; Vùng Nương Hội, xóm Đại Đồng; Vùng Cửa Ngọ, xóm Vân Hội, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (ảnh minh họa internet)

huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (ảnh minh họa internet)

Theo tổ chức đấu giá tài sản, quyền sử dụng 27 lô đất ở tại xã Kim Liên bao gồm 11 lô đất tại Vùng Cửa Nẻo, xóm Liên Sơn; 12 lô đất tại Vùng Nương Hội, xóm Đại Đồng; 4 lô đất tại Vùng Cửa Ngọ, xóm Vân Hội. Các thửa đất đấu giá có diện tích khoảng 200 - 260 m2/thửa. Giá khởi điểm là 2,4 - 4,5 triệu đồng/m2. Tổng diện tích các lô đất bán đấu giá là 6.577 m2, tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 21,4 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.­

Người tham gia đấu giá được lựa chọn một trong hai hình thức nộp Hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá.

Cụ thể, nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, nhân viên Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA trực tiếp nhận hồ sơ đấu giá và kiểm tra phong bì đựng Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá đã được dán kín, có chữ ký của người trả giá tại mép của phong bì và bỏ phong bì đựng Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá vào thùng phiếu trước sự chứng kiến của người nộp và cho người tham gia đấu giá ký xác nhận đã nộp hồ sơ và phong bì đựng Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá.

Hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/chuyển phát nhanh. Người tham gia đấu giá để Hồ sơ và phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá đã niêm phong vào phong bì của đơn vị Bưu chính, gửi tới địa chỉ đặt thùng phiếu tại trụ sở UBND xã Kim Liên. Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA phối hợp với UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Kim Liên tiếp nhận Hồ sơ và phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu. Thời điểm nhận được Hồ sơ và phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá do bưu điện chuyển đến là thời điểm xác nhận người tham gia đấu giá nộp Hồ sơ và phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá.

Sau khi nhận Hồ sơ và phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá do bưu chính chuyển đến, Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA hoặc UBND huyện Nam Đàn có trách nhiệm ghi tên khách hàng vào danh sách người tham gia đấu giá, hình thức nộp phiếu và bỏ phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá của khách hàng vào thùng phiếu.

Hồ sơ và phong bì đựng đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá của khách hàng gửi qua đường bưu chính đến trụ sở UBND xã Kim Liên nhận được sau 9 giờ ngày 29/8/2021 được coi là không hợp lệ (không được tham gia cuộc đấu giá này).

Buổi công bố kết quả trả giá dự kiến diễn ra vào 9h30 ngày 29/8/2021 tại Hội trường UBND xã Kim Liên.