(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 2 lô đất trên đường 3/2 khu Tây Bắc thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang .

Theo đó, Quyền sử dụng đất lô L2 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang gồm 24 nền đất, diện tích từ 150 - 496,8 m2. Giá khởi điểm từ 3,3 - 13,1 tỷ đồng/nền đất. Bước giá tối thiểu 20 triệu đồng/lần gọi giá. Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm.

Quyền sử dụng đất lô L3 thuộc Tuyến dân cư đường đê biển qua phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang có tổng diện tích 6.295,54 m2, được phân chia thành 38 nền đất. Giá khởi điểm trọn lô đất là 142,442 tỷ đồng. Bước gia tối thiểu 100 triệu đồng/lần gọi giá. Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm.

Thời hạn sử dụng đối với đất ở dành cho tổ chức trúng đấu giá là không quá 70 năm; đối với cá nhân là lâu dài. Đối với đất thương mại dịch vụ là 50 năm.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày thông báo tới ngày 19/4/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 22/4/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh.