Đấu giá 112 lô đất làm nhà ở tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) đang thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 112 lô đất vào mục đích làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã An Hưng, An Hoà và Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Các lô đất đấu giá có tổng diện tích 13.971,78 m2; tổng giá khởi điểm là 130.958.338.500 đồng; tổng tiền đặt trước là 26.191.667.700 đồng.

Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được phát hành từ ngày 29/11 - 13/12/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng.

Cuộc đấu giá các lô đất ở thôn Bắc, thôn An Phong, xã An Hưng và xã Hồng Phong được tổ chức sáng ngày 16/12/2022 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện An Dương.

Các lô đất tại thôn Hạ, thôn Hạ 1, xã An Hưng và xã An Hoà được tổ chức đấu giá vào chiều ngày 16/12/2022 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện An Dương.

Chuyên đề