(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang chuẩn bị bán đấu giá khoản đầu tư tiền gửi của DATC tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, khoản đầu tư tiền gửi của DATC tại ALC II có giá trị đến ngày 17/10/2017 là gần 111,3 tỷ đồng (trong đó: vốn gốc đầu tư là 39,5 tỷ đồng và số tiền lãi phát sinh trên vốn gốc đầu tư là 71,7 tỷ đồng). Đây là khoản đầu tư tiền gửi phát sinh từ các hợp đồng tiền gửi giữa DATC và ALC II đã được đối chiếu, xác nhận số liệu theo biên bản ngày 17/10/2017 giữa DATC, ALC II và Công ty hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Sen Việt.

Giá khởi điểm bán đấu giá của khoản đầu tư tiền gửi này vẫn chưa được DATC công bố. Để chuẩn bị bán đấu giá, DATC đang tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá theo một số tiêu chí về cơ sở vật chất, phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.