(BĐT) - Ngày 28/4/2016, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - mã chứng khoán DPM) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2016 sau một năm kinh doanh khởi sắc.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2015, Đạm Phú Mỹ được hưởng những lợi ích tích cực từ việc giá dầu giảm. Nguồn khí đầu vào đã đáp ứng đủ cho công suất hoạt động tối đa của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, với giá thành giảm sâu so với trước.

Kết quả Đạm Phú Mỹ đạt 10.047 tỷ đồng tổng doanh thu và 1.488 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), tăng trưởng lần lượt 1% và 36% so với kết quả năm 2014. Biên lợi nhuận tăng mạnh đến từ những thuận lợi về giá vốn nhiên liệu đầu vào.

Với kết quả này, Đạm Phú Mỹ trình ĐHCĐ thường niên 2016 phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức lên tới 40% thay vì 25% như con số đưa ra tại ĐHCĐ thường niên 2015.

Nếu phương án này được thông qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cơ quan chủ quản đồng thời là cổ đông lớn nhất của Đạm Phú Mỹ sẽ nhận về khoảng 933 tỷ đồng. Năm 2014, với tỷ lệ cổ tức 30% bằng tiền mặt, PVN lĩnh gần 700 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào Đạm Phú Mỹ góp phần tích cực vào kết quả hoạt động của PVN trong tình hình giá dầu giảm sâu trong thời gian vừa qua.

Cũng cần lưu ý, với tỷ lệ cổ tức 40%, Đạm Phú Mỹ sẽ bỏ ra khoảng 1.536 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông, vượt qua phần lợi nhuận đạt được trong năm 2015 của Công ty.

Năm 2016, đối mặt với tình hình giá phân đạm giảm, thiết lập mặt bằng giá mới, cùng với tình trạng dư thừa công suất phân đạm, tình hình hạn hán khiến sản xuất nông nghiệp giảm, Đạm Phú Mỹ tương đối thận trọng khi đề ra kế hoạch kinh doanh. Cụ thể, chỉ tiêu tổng doanh thu và LNST được đề ra giảm lần lượt 9,4% và 17,7% so với kết quả thực hiện năm 2015, đạt 9.105 tỷ đồng và 1.228 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016 là 30% bằng tiền mặt. Nếu hoàn thành mục tiêu này, năm 2016, PVN sẽ tiếp tục thu về gần 700 tỷ đồng từ cổ tức của Đạm Phú Mỹ.