Đạm Phú Mỹ đã phân phối hết 11,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của DPM đã tăng từ 3.800 tỷ đồng lên 3.914 tỷ đồng.
Đạm Phú Mỹ đã phân phối hết 11,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã: DPM) thông báo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, công ty đã phân phối hết 11,4 triệu cổ phiếu đã đăng ký với giá 10.000 đồng/cp cho 1.162 cán bộ, nhân viên.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của DPM đã tăng từ 3.800 tỷ đồng lên 3.914 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, lợi nhuận đạt được của Đạm Phú Mỹ năm 2015 tăng trưởng 34,13% chủ yếu nhờ giá khí giảm.Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2016 là 9.105 tỷ đồng, LNTT và LNST lần lượt 1.467 tỷ đồng và 1.228 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2015 (chưa kiểm toán), kế hoạch LNST của Đạm Phú Mỹ giảm 19,3%, tương đương mức giảm 293 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/02/2016, giá cổ phiếu DPM là 28.500 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư