(BĐT) - UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông)  thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 cơ sở nhà đất công gồm: Trụ sở UBND xã Nam Dong (cũ); Trạm y tế xã Nam Dong (cũ) và Trường THCS Nguyễn Tất Thành (cũ). Tổng giá khởi điểm của 3 cơ sở nhà đất này là 35,5 tỷ đồng.
Trạm y tế xã Nam Dong (cũ) Nguồn: Báo Đắk Nông

Trạm y tế xã Nam Dong (cũ) Nguồn: Báo Đắk Nông

Theo thông báo của UBND huyện Cư Jút, 3 cơ sở nhà đất công nêu trên đang được giao cho Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút quản lý. Theo quy hoạch sử dụng đất, Trung tâm UBND xã Nam Dong (cũ) có diện tích 1.542 m2, được quy hoạch thành đất thương mại, dịch vụ, giá khởi điểm quyền sử dụng khu đất này là 9,5 tỷ đồng. Trên diện tích đất này hiện có nhà làm việc Đảng ủy và các đoàn thể được xác định giá trị tài sản là 1,19 tỷ đồng.

Trạm y tế xã Nam Dong (cũ) có diện tích sử dụng đất là 2.128 m2, được quy hoạch thành đất thương mại, dịch vụ. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất tài sản này là 10,1 tỷ đồng.

Trường THCS Nguyễn Tất Thành (cũ) có diện tích đất 5.132 m2, quy hoạch là đất ở nông thôn. Giá khởi điểm quyền sử dụng khu đất là 14,7 tỷ đồng.

Hình thức sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ là Nhà nước cho thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng là 50 năm. Hình thức sử dụng đất đối với đất ở là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.