Đà Nẵng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về triển khai chủ đề năm 2023 “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, đối với các nhiệm vụ, giải pháp khơi thông các nguồn lực về đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường được giao triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai; Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khơi thông các nguồn lực liên quan đến các vướng mắc về quy hoạch; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, tổng hợp và báo cáo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đầu tư tư nhân và đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án động lực, trọng điểm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện phát triển các ngành dịch vụ; thực hiện chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh; phát triển công nghiệp - xây dựng, bảo đảm năng lượng cho hoạt động sản xuất; phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn; điều hành thu, chi ngân sách.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp và báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội thông qua phần mềm kết nối cung - cầu lao động; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm di động, nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động…

Chuyên đề