Đà Nẵng ghi điểm

(BĐT) - Không chỉ thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình, UBND TP. Đà Nẵng đã đặt ra kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với mục tiêu sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.
Đấu thầu qua mạng tại Đà Nẵng có tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 8,3%, trong khi mức tiết kiệm trung bình của các hình thức đấu thầu truyền thống chỉ khoảng 1,5%
Đấu thầu qua mạng tại Đà Nẵng có tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 8,3%, trong khi mức tiết kiệm trung bình của các hình thức đấu thầu truyền thống chỉ khoảng 1,5%

Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, TP. Đà Nẵng là địa phương đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, TP. Đà Nẵng đã triển khai đấu thầu qua mạng 17 trong tổng số 71 gói thầu chào hàng cạnh tranh, đạt tỷ lệ 24%; 16 trong tổng số 185 gói thầu đấu thầu rộng rãi, đạt tỷ lệ 9%. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm nêu trên cho thấy nhiều khả năng Đà Nẵng sẽ đạt và vượt mức chỉ tiêu theo lộ trình quy định tại Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Theo ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đà Nẵng, trong Kế hoạch số 3735/KH-UBND về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn Đà Nẵng, Thành phố đã đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2017 - 2018, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% số gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp thành phố) và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên còn lại (gồm mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất và vật tư y tế), thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh trong năm 2017 và tối thiểu 40% trong năm 2018; 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017 và 30% trong năm 2018. Giai đoạn 2019 - 2025, trên cơ sở tình hình thực tế áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn Đà Nẵng, UBND Thành phố sẽ ban hành lộ trình áp dụng phù hợp.

Đà Nẵng ghi điểm ảnh 1

Trong mua sắm thường xuyên, Đà Nẵng đặt mục tiêu giai đoạn 2017 - 2018 sẽ lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói mua sắm trang thiết bị y tế

Song trên thực tế, đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ thì Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lại chưa thực hiện được đấu thầu qua mạng. Để triển khai tích cực đấu thầu qua mạng, Sở KH&ĐT đã tham mưu với UBND Thành phố sẽ chuyển tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị của gói xây lắp thuộc các dự án, những gói thầu xây lắp quy mô nhỏ sang thực hiện đấu thầu qua mạng, nâng tỷ lệ thực hiện đấu thầu qua mạng của các gói thầu dạng này lên tới 80 - 90%.

Ông Trần Văn Mẫn cho biết thêm, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố, việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đã giúp tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 8,3%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các hình thức đấu thầu truyền thống (chỉ khoảng 1,5%); ở một số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm lên tới 28%.

Mới đây (ngày 11/8/2017), Sở Tài chính TP. Đà Nẵng (một trong những bên mời thầu trực thuộc Thành phố) đã tổ chức mở thầu 9 gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Có 26 lượt nhà thầu tham gia dự thầu các gói thầu nêu trên.

Cùng với việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình được UBND Thành phố phê duyệt, cán bộ Sở KH&ĐT cho biết, sẽ chủ động rà soát để xác định những gói thầu đủ điều kiện và có thể thực hiện đấu thầu qua mạng thì sẽ tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện. “Bởi, trong quá trình thực hiện, việc tích cực triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng giúp tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu của Thành phố rất nhiều” – ông Mẫn nhấn mạnh.

Trong Kế hoạch số 3735/KH-UBND về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn Đà Nẵng, Thành phố đã đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2017 - 2018, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% số gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp thành phố) và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư